Urban Sigfriedson

Mål:

Att vara med och bidra samt utveckla företag (eller annan verksamhet) mot lönsamhet och effektivitet i en företagsledande befattning där min kunskap och erfarenhet är relevant.

Kvalifikationer

  • Erfarenhet från företagsledande befattningar i stora tjänsteföretag både i Sverige och i norden.
  • Stor erfarenhet från strategiskt arbete avseende utveckling av lednings-, sälj- och marknadsarbete i norden.
  • Bred erfarenhet av operativt ledarskap och utvecklings-/förändringsarbete inom norden.
  • Stor erfarenhet av affärsutveckling av nya projekt och omförhandling av existerande hotellavtal