Dan Söderman, CV

Ledare med stor erfarenhet av kreativa miljöer och ett starkt affärsmässigt fokus. En analytisk doer.

Namn                  Dan Söderman
Civilstånd          Gift, 2 vuxna barn
Adress:               Norra Stationsgatan 95A, 113 64 Stockholm
Tel:                     hem/fax: +46 8-344462, mob.: +46 70-5182011
Mail:                   dan.soderman@jsarts.se

Utbildning

1977                    Gymnasieexamen, samhällsvetenskaplig linje, Schillerska gymn, Göteborg
1977 – 1978         Värnpliktsutbildning, Östersund
1978, 1979          Skidlärarutbildning, Österrikiska skidskolan
1984                    Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anställningar/uppdrag, sammandrag

2011-                   VD Skin Concept AB
2011                    Konsultuppdrag Östgötateatern, biljettsystem
2010                    vVD Skin Concept AB
2009-2010           Konsultuppdrag Lerdalshöjdens hotell
2009-2010           Konsultuppdrag Ekonomichef Uppsala stadsteater AB
2008-2009           Konsultuppdrag Ekonomichef Rikskonserter
2007, 2008               Konsultuppdrag, Kall Auto Lodge, Riksteatern, Star Event Group
2007,2007                Konsultuppdrag upphandling biljettbokningsystem Södra Teatern, Dramaten
2002- 2006         Wallmans Nöjen AB, Koncernledning, Försäljningschef, IT-ansvarig mm.
2002                   Riksteatern, konsultuppdrag.
2001                    ts.com VD Sverige.
2001                    NetIbid, affärsutveckling och marknadsutveckling.
2001                    Riksteatern, Webutveckling och biljetthantering
2000                   Försäljningschef Bonnier – Koll.se,
2000                    VD New Media Research in Sweden AB
1997-                   Konsult JSarts AB
1997 – 2000         Projektcontroller, projektledare, administrativ chef och styrelseledamot, Pir New World Media AB.
1993 – 1997         Marknadschef, Kungliga Dramatiska teatern.
1986 – 1993         Biträdande administrativ chef, Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm.
1982 – 1986         Administrativ chef och producent, Länsteatern Örebro
1978 – 1980         Skidlärare, Schischule Pregenzer, Österrike.
1978                    Filmpassare SVT/Sandrews

Övriga konsultuppdrag sammandrag
1991                    Konsultuppdrag ekonomistyrningssystem, Stockholms Stadsteater.
1996                    Konsultuppdrag Dramaa Teatterii, Tallin. Organisation, ekonomi och marknadsföring.
2006                    Executive board uppdrag för As3

Språkkunskaper
Engelska, flytande i tal och skrift
Tyska, rostig konversationsnivå
Franska – behöver tränas upp.

Anställningar, uppdrag – kortfattad beskrivning
1978                    Filmpassare SVT/Sandrews

1978 – 1980         Skidlärare, Schischule Pregenzer, Österrike,

1982 – 1986         Administrativ chef och producent, Länsteatern Örebro. Befattningen omfattade även ekonomi- och personalchefsansvar. Förhandlingar med kommuner, landsting och fackföreningar, uppbyggnad av helt ny administration, utveckling av ekonomistyrning och personaladministration. Producentdelen innebar praktisk projektledning. Medlem i ledningsgruppen. Antal anställda ca 80 personer.

1986 – 1993         Biträdande administrativ chef, Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm. Ansvarig för ekonomi, controllerverksamhet och organisationsutveckling. Första åren inriktades mot konsolidering av organisationen och utveckling av nytt ekonomistyrsystem. Därefter främst controller och aktiv IT-utveckling. Medlem i ledningsgruppen.

1993 – 1997         Marknadschef, Kungliga Dramatiska teatern. Ansvarig för teaterns totala marknadsföring, strategi, planering och uppföljning. Medlem i ledningsgruppen. Varumärkesuppbyggnad parallellt med lansering av enskilda projekt. Mycket externa kontakter. Föredrag, paneldiskussioner och radiodebatter. Genomfört större strukturförändringar av organisationen och kontinuerliga marknadsundersökningar.

1997 – 2000         Projektcontroller, projektledare, administrativ chef och styrelseledamot, Pir New World Media AB. Projektledning av multimedia och Webbprojekt. Införande av projektledningsmetoder och uppbyggnad av nytt ekonomisystem. Strukturarbete, affärsavtal, affärsutveckling samt aktiv kundbearbetning. Samt traditionell projektledning IT-projekt. Antal anställda ca 50.

2000                    VD New Media Research in Sweden AB, ett marknadsundersökningsföretag inriktat mot Internet och andra interaktiva media. Såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. 5 anställda med fokus på tillväxt. Dock sprack ”IT-bubblan” under den här tiden.

2000                   Försäljningschef inom Bonnier – Koll.se, deltog i både uppbyggnad och nedmontering av projektet.

2001                    Uppdrag för Riksteatern Webutveckling och biljetthantering.

2001                    Anlitades av NetIbid, ett företag som vidaresålde redaktionellt material, för affärsutveckling och marknadsutveckling.

2001                    Rekryterades till Englandsbaserade ts.com som VD Sverige för utveckling av nordenmarknaden (9/11 kom dock emellan.)

2002                   Fortsatta konsultuppdrag för Riksteatern.

2002- 2006              Konsultuppdrag heltid som förlängdes i omgångar. Försäljningschef mm, koncernen, Wallmans Nöjen (ca 300 årsverken, 800 – 1200 anställda) . Ansvaet utvidgades och utvecklades under perioden med motsvarande ansvar som IT-chef och handläggning ett flertal större personalärenden. Medlem i ledningsgruppen för koncernen.

2006                    Uppdrag för AS3 Executive Board, värdering av affärsidéer.

2006-2009          Säljuppdrag Labero World.

2007/08               Konsultuppdrag Riksteatern

2007/08-              Konsultuppdrag Kungliga Dramatiska Teatern

2007/08               Konsultuppdrag Kall Auto Lodge

2007/08-              Konsultuppdrag regional destinationsutveckling Visit Heart of Lapland

2008                    Konsultuppdrag Projektnätet

2008-2009           Ekonomichef Rikskonserter

2009-2010           Ekonomichef Uppsala stadsteater AB

2009-2010           Konsultuppdrag Hotell Lerdalshöjden, försäljningsutveckling

2010-                   VD Skin Concept AB

Arbetsrelaterad utbildning (urval)
1985                    P7-Mareg, Pensionssystem, SPV
1989                    Årsredovisning och bokslutsarbete, Svenska Civilekonomföreningen
1990                    Controllerarbete, Svenska Civilekonomföreningen
1993                    TED (Tenders Elecronic Daily)-utbildning, Kommundata
1994                    Copywriteutbildning, RMI-Berghs
1994 – 1998         Flertal seminarium med Philip Kotler
1994 – 1995         Ledarskapsseminarium, Teatrarnas Riksförbund, Handelshögskolan i Göteborg
1996                      Microsoft Project, Datamedia
1999                    Rullande prognoser i Praktiken, IIR
1999                    PPS, (Praktisk Projekt Styrning), Enator
1999                    Amerikanskt riskkapital och Börsnotering på Nasdaq, Momentor
2006                    UGL (Utveckling, Grupp, Ledarskap), Carraria

Övrigt

1986 – 1997         Genomfört fortlöpande utbildningar i administration, ekonomi och marknadsföring, företagsinternt och som externa uppdrag.
1987 – 1997         Styrelseordförande i TeaterData AB, dotterbolag till Dramaten.
1991, 1992          Lärare på fortbildningskurs för producenter i projektstyrning och ekonomi, Dramatiska Institutet
1993                    Ansvarig för kurs i teateradministration och grundläggande marknadsföring, fortbildning av producenter. Dramatiska Institutet.
1990-                   Teaterorden TSO. 1990-2003 vice ordensekonom, från 2003 – Ordensekonom.
1990 – 1997         Revisorssuppleant Teatrarnas Riksförbund
1990 – 1998         Revisor Assitej, (Association International du Theatre l’Enfance et la Jeunesse)
1999                     Styrelseledamot Pir New world media AB
2000 –                  Tränare alpin skidåkning barn, ungdom och junior, Malaröarnas Alpina Skidklubb. Har i samband medh detta deltagit i ett flertal utbildningar (sv skidförbudet steg 3) samt seminarier mm på förbunds- och landslagsnivå.
2008-   2010       Medlem Kroumata Advisory Board

Datakunskaper
Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Windows Project, olika ekonomissystem, Webb-produktion, ASP, Epi-server webpublicering, Unixerfarenhet. Maconomy ekonomisystem. iScala, Share Point Sevices, Active Directory mm.

Referenser:
Lista på referenspersoner överlämnas vid förfrågan. Liksom betyg, intyg etc.