Dan Söderman

Dan Söderman har i över 30 år varit verksam inom olika organisationer och företag där hög aktivitetsnivå, relationsbyggande och kreativitet stått i fokus.

Sedan 2010/11 sitter Dan Söderman som VD för Skin Concept AB. Ett företag som är  importör och distributör för huvårdsprodukter och kosmetik, det mest kända varumärket är Dermalogica. Arbetet kräver tydligt affärsfocus och ständig verksamhetsutveckling. Verksamheten visar idag god hållbar tillväxt.

Under början och mitten av 2000-talet var Dan medlem av ledningsgruppen för Wallmans Nöjen AB. Där drev han frågor inom både försäljning, marknadsföring, personalutveckling och allmänn företagsledning samt hade det övergripande IT-ansvaret.

Som interm chef för flera verksamheter under IT-boomen i slutet av 90-talet och början av 2000-talet har Dan Söderman visat sin förmåga att växla mellan olika perspektiv. En interim chef går ofta in i en situation där många delar av verksamheter har problem. Analytisk förmåga kombinerad med en ibland mycket handfast operativ ledning krävs och Dan Söderman har visat att han ytterst väl behärskar detta växelspel.

Under över ett decennium satt Dan med i ledningen för Kungliga Dramatiska Teatern. Först som controller och bidr. adm. chef och därefter som marknadschef. Han ledde arbetet med att skapa ett modernt och effektivt system för eknomistyrning under slutet av 80-talet för att sedan under 90-talet utmana många tabun inom konstnärliga kollektivets syn på marknad, försäljning och reklam. Dan förändrade i grunden marknadsarbetet på Dramaten under de här åren.

Dan Söderman är en konsult som har mycket kort startsträcka. En genomförare med klar analytisk förmåga och en ledare mycket väl dokumenterad förmåga att lotsa sin personal till prestationer över rådande förväntningar.